Tuesday, 23 April 2013

MANIFESTO BN PERAK#PERUMAHAN RAKYATperumahan
Akujanji untuk kehidupan berkualiti:-
 1.    15,000 lot tapak rumah untuk awam beserta pusat perniagaan komuniti.
2.    7,000 tapak rumah untuk bekas perajurit / polis.
3.    Ke arah setinggan sifar, sebanyak 20,000 unit perumahan rakyat akan dibina.
4.    Membina 15,000 rumah mampu milik melalui SPNB dan PR1MA.
5.    Membina 500 rumah baru dan 1,000 baik pulih di bawah program Infra Bina Upaya (IBU) kepada golongan kurang berkemampuan.
6.    Melaksanakan Program Skim Rumah Insan Amanjaya (SRIA) kepada yang layak.
7.    Membina semula dan menaiktaraf rumah-rumah pangsa yang uzur di kawasan bandar-bandar utama.

Antara yang telah dilaksanakan ialah :-
 1.    RM13 juta untuk baik pulih dan bina rumah di bawah program Infra Bina Upaya (IBU).
2.    RM10 juta bagi perumahan untuk rakyat di bawah Skim Rumah Insan Amanjaya (SRIA).
3.    RM25.4 juta untuk memenuhi keperluan perumahan bagi Orang Asli.
4.    Peruntukan khas lot perumahan untuk bekas perajurit dan polis di bawah RPT Perwira.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...