Monday, 22 April 2013

MANIFESTO BN PERAK#MENINGKATKAN PERANAN WANITA DEMI MEMPERKASAKAN RAKYATwanita
Akujanji untuk kehidupan berkualiti:- 
1.    Peruntukan tahunan kepada NGO wanita dan ibu tunggal.
2.    Meningkatkan bilangan wanita dalam kedudukan strategic politik dan pentadbiran.
3.    Memperkasakan Rumah Perlindungan Wanita dan Kanak-Kanak.
4.    Kluster Ekonomi Keluarga Amanjaya
·         Skim Mikrokredit untuk keluarga yang berniaga.
5.    Mewujudkan Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) di setiap daerah.

Antara yang telah dilaksanakan ialah:-
1.    RM1 juta untuk Rumah Perlindungan Wanita dan Kanak-Kanak, khusus kepada kaum wanita yang dianiaya, diseksa, dinoda serta ditinggalkan/ dibuang oleh suami atau keluarga.
2.    RM4 juta khusus kepada NGO wanita menjalankan pelbagai kegiatan kebajikan wanita.
3.    RM1 juta Program Kluster Ekonomi Keluarga.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...